AS 180 DROBLJENI EKO MATERIJALI

Sastoji se uglavnom od silicijevog dioksida i aluminij-oksida veličine zrna od 0,04 do 0,18 mm.
Koristi se uglavnom za čišćenje tamnih područja, poput opeke, prirodnog kamena i betona.