AS 250 DROBLJENI EKO MATERIJALI

Sastoji se od silikagela silicijevog dioksida i aluminij-oksida veličine zrna od 0,09 do 0,25. Koristi se za čišćenje tvrdog prirodnog kamena (npr. Granita) i dobro kaljene opeke.
Na osjetljivim podnim slojevima ovaj abreziv za čišćenje može uzrokovati oštećenja. Ovaj abraziv može oštetiti osjetljive podloge.