Obnova zgrada

UKLANJANJE GRAFITA S BAŠTINE

Uklanjanje grafita na zaštićenim spomenicima i s pročelja kulturnih baština koja su klasificirana kao povijesni spomenici primjenjuju se posebno visoki zahtjevi prilikom čišćenja ili uklanjanja grafita, jer supstanca fasade nikada ne smije biti oštećena. Kod uređaja za čišćenje Tornado ACS površina se ne oštećuje prilikom čišćenja fasade, budući da je postupak pjeskarenja u vakuumu izuzetno nježan. Minimalno abrazivna tehnologija čišćenja jamči najbolje rezultate. Proces vakuumskog pjeskarenja koristi se za čišćenje u trajnom ciklusu. Korišteni granulat može se upotrebljavati iznova i iznova. Uporaba u unutrašnjosti i posebno ugroženim sobama moguća je ovom jedinstvenom tehnologijom čišćenja. Posebne mjere zaštite na radu nisu potrebne. SLIKOVNI PRIMJERI Ova monumentalna baza spomenika dugo je bila zagađena grafitima. U osnovi biste mogli reći: što duže grafiti ostanu na površini teže je ukloniti ih. Posebno na južnoj strani gdje zbog veće izloženosti, boja više penetrira u objekt. Kad se to dogodi, gotovo je nemoguće ukloniti boju bez ostataka. Za vrijeme čišćenja ovog spomenika korišten je vrlo fini medij za pjeskarenje Jetglass SG 150. Površina prirodnog kamena nije oštećena tijekom čišćenja. Vrlo prometna ulica “Heerstrasse” s mnogim pješacima nije bila problem tijekom čišćenja nabrojenih spomenika. Bez blokiranja ulice i trotoara poslovi bi se mogli obaviti brzo i jednostavno. Ostale metode pjeskarenja poput visokotlačnog pjeskarenja ili pjeskarenja na suhom ledom, koristili bi se samo s velikim naporom, opsežnim preprekama i znatnim lošijim radom u obradi. Troškovi uklanjanja grafita i rizik od oštećenja puno su veći od korištenja opreme za čišćenje Tornado ACS.  

Kontaktirajte nas / Zatražite ponudu