ČIšćenje fotonaponskih panela

ČIŠĆENJE FOTONAPONSKIH PANELA

Fotonaponski moduli obično se čiste zbog nagnute ugradnje samih modula, ali to se ne odnosi na svaku regiju. Na primjer, ako se solarna instalacija koristi u području gdje je zrak jako slan i ima malo kiše, može se dogoditi da kiša ne uspije sama očistiti solarne module.

Kontaktirajte nas / Zatražite ponudu