ČIŠĆENJE FASADA S TERMO IZOLACIJOM

Čišćenje i održavanje termo fasade ETICS nije tako jednostavno. Kao i svaka druga termo fasada, ETICS fasada se mora čistiti u redovitim intervalima, pri čemu ovisi o lokalnim klimatskim i drugim uvjetima u okolini. Održavanje EIFS fasada, koja se nalazi na prometnoj ulici ili u blizini vode ili močvara je ugroženije. Pa se obično mora čistiti više nego u suhim prostorima bez zagađenja ispušnim plinovima.

SLIKOVNI PRIMJERI

Bez obzira gdje se nalazi vaša termo fasada ETICS, uređaji za čišćenje TORNADO nude optimalne uvjete za temeljito čišćenje. Mogu se koristiti bilo gdje i lako ih je koristiti.

Tornado ACS tehnologija čišćenja systeco djeluje potpuno bez visokog tlaka, vode i kemikalija. Procesom vakumskog pjeskarenja s negativnim tlakom u potpunosti se uklanjaju sve nečistoće na površini fasade i to veoma nježno. Ni grafiti nisu problem sa ovim strojem za čišćenje.

Uvjerite se u prednosti Tornado ACS proizvoda za čišćenje.

Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 1
zamazana fasada s termo izolacijom
Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 2
čišćenje segmenta strojem ACS Tornado
Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 3
bez vode, kemikalija i visokog pritiska
Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 4
ponovo izgleda kao novo

Prvi kompozitni sustav toplinske izolacije (ETICS) upotrijebljen je u Berlinu 1957. godine, za koji se u to vrijeme kao izolacijski materijal koristio kruta polistirenska pjena. Od ovih prvih pokušaja dogodilo se mnogo na području toplinske izolacije vanjskih zidova. Oni su se neprestano razvijali i napredovali sa sve većom uštedom energije za grijanje. Rezultat je bezbroj zgrada širom Njemačke koje su desetljećima bile opremljene fasadama ETICS-a.

I danas je ETICS fasada izuzetno energetsko štedljivo rješenje za svaki vanjski zid zgrade, pa stoga čišćenje fasada ETICS ostaje zanimljiva tema.

Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 5
mahovina na ETICS pročelju
Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 6
uklanjanje algi sa ETICS fasada
Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 7
uklanjanje grafita s termo izolacije
Čišćenje fasada s termo izolacijom, primjer 8
bez otpada