ČIŠĆENJE FOTONAPONSKIH PANELA

Fotonaponski paneli izloženi su 24 sata atmosferskim uvjetima. Kiša, vjetar, snijeg ili sunce utječu na module. Onečišćenja uzrokovana zagađivanjem zraka, prašine, cestovnim prometom, ptičjim izmetom, padom lišća ili iglica s drveća koje rastu u blizini mogu dugoročno utjecati na površinu solarnih modula. Dio prljavština uklanja kiša i snijeg.

Međutim, to definitivno nije slučaj s zagađenjima poput jako korozivnih ptičjih izmeta ili naslagama kamenca, kao što možete vidjeti na fotografiji. Osim toga, učinak čišćenja od kiše i snijega značajno smanjuje i  kut nagiba.

Kako se možete riješiti tih tvrdoglavih prljavština i kalcifikacija ? Ne konvencionalnim sredstvima. Ovdje se primjenjuje metoda vakumskog pjeskarenja ACS tehnologije čišćenja. Da se staklena površina ne ošteti, koristi se brušena školjka oraha kao abraziv – sredstvo za čišćenje, koji se u krugu koristi do 100 puta. Čišćenje solarnih panela može značajno povećati prinose.

SLIKOVNI PRIMJERI

Čišćenje fotonaponskih panela, primjer 1
solarna ploča je snažno kalcificirana i proizvodi vrlo malo snage

Čišćenje fotonaponskih panela, primjer 2
kalcificirani solarni panel

Čišćenje fotonaponskih panela, primjer 3
čišćenje solarnih panela metodom vakuumskog pjeskarenja ACS tehnologijom čišćenja