DP 200 A PLASTIKA

Poseban granulat, koji se uglavnom sastoji od plastike. Taj mlazni medij ima veličinu zrna 0,1 – 0,2 mm. Primarno se koristi na plastičnim i osjetljivim materijalima, poput poliranog granita, keramike i aluminija.