DP 600 A PLASTIKA

Poseban granulat, koji se uglavnom sastoji od plastike. Taj mlazni medij ima veličinu zrna od 0,3 do 0,6 mm.
Uglavnom se koristi u prehrambenoj industriji za čišćenje kontejnera.