FOTO KNJIGA ZA UPOTREBU STROJA Tornado ACS 35

Foto knjiga sadrži sve moguće primjene Tornado ACS sustava. Vrlo je pogodan za prezentaciju na licu mjesta. Foto knjiga je uključena u sve Tornado sustave.