GRANULATI

Za rad Tornado ACS uređaja za čišćenje potrebno je mlazno sredstvo (granule – abreziv) za vakuumsko pjeskarenje. Granule se razlikuju u veličini i tvrdoći. Našim kupcima nudimo samo visokokvalitetne granulate, jer se one mogu koristiti cca. 100 puta u ciklusu. Iz naše tablice primjene granulata možete utvrditi koji je granulat najprikladniji za površinu koju treba očistiti ili gravirati. Svakom granulatu također možete naći sve relevantne podatke na podatkovnom listu.

granulati-aluminij

EK 75 ALUMINIJSKI OKSID

0
Vrlo tvrd specijalni granulat, koji se uglavnom koristi za urezivanje – gravuru i brušenje prirodnog kamena. Taj mlazni medij ima veličinu zrna od 0,04...
granulati-plastica

DP 600 A PLASTIKA

0
Poseban granulat, koji se uglavnom sastoji od plastike. Taj mlazni medij ima veličinu zrna od 0,3 do 0,6 mm. Uglavnom se koristi u prehrambenoj industriji...
granulati-plastica

DP 200 A PLASTIKA

0
Poseban granulat, koji se uglavnom sastoji od plastike. Taj mlazni medij ima veličinu zrna 0,1 – 0,2 mm. Primarno se koristi na plastičnim i...
granulati-garnet

AS 250 DROBLJENI EKO MATERIJALI

0
Sastoji se od silikagela silicijevog dioksida i aluminij-oksida veličine zrna od 0,09 do 0,25. Koristi se za čišćenje tvrdog prirodnog kamena (npr. Granita) i...
granulati-garnet

AS 180 DROBLJENI EKO MATERIJALI

0
Sastoji se uglavnom od silicijevog dioksida i aluminij-oksida veličine zrna od 0,04 do 0,18 mm. Koristi se uglavnom za čišćenje tamnih područja, poput opeke, prirodnog...
granulati-STAKLO

SG 300 DROBLJENO STAKLO

0
Sastoji se od lomljenog stakla veličine zrna od 0,2 do 0,3 mm. Abrazivi za pjeskarenje uglavnom se koriste na laganim, čvrstim površinama. Koje su podne...
granulati-STAKLO

SG 150 DROBLJENO STAKLO

0
Sastoji se od lomljenog stakla veličine zrna od 0,1 – 0,2 mm. Ovaj se granulat uglavnom koristi za čišćenje svijetlih i osjetljivih površina. Tu spadaju...
granulati-ljesnjak

NS 450 LJUSKE ORAŠASTIH PLODOVA

0
Sastoji se od mljevene ljuske orašastih plodova (oraha, lješnjaka..) veličine zrna 0,2 – 0,45 mm. Ovaj se granulat uglavnom koristi za čišćenje poliranih površina...