KOMPLET CRIJEVA 4,5 m

Paket crijeva sastoji se od usisnog i usisnog crijeva s priključnim kabelom za osvjetljenje u radnoj glavi. Crijeva su dizajnirana da budu električno provodljiva, čime se sprječava statički elektricitet tijekom vakuuma. Sklop crijeva je ukupne duljine 4,5 m. S odgovarajućim adapterima može se koristiti i kao produžetak.