NASTAVAK ZA UNUTARNJE KUTOVE

Adapteri za rad na unutarnjim uglovima uključeni su u sve Tornado sustave osim u osnovnom sistemu. Ovi adapteri pričvršćeni su na standardni radnim glavama SH01 sa stezaljkama.