Česta pitanja i odgovori

Šta je TORNADO ACS?

Tornado ACS je uređaj koji predstavlja inovativnu tehnologiju čišćenja čvrstih površina na tržištu. To je patentirani mobilni mlazni sustav negativnog pritiska za učinkovito čišćenje okoliša bez upotrebe visokog pritiska, vode i kemikalija. Uređaj koristi metodu tzv. vakuumskog (usisnog) pjeskarenja pri čišćenju različitih površina.

Na kojem principu funkcionira?

Tornado ACS se svojom metodom vakuumskog pjeskarenja potpuno razlikuje od svih konvencionalnih uređaja za čišćenje koje rade na bazi pjeskarenja. Uređaj funkcionira na principu zatvorenog kruga. Dok konvencionalno pjeskarenje transportira granule s visokim pritiskom na površinu koja se obrađuje, metoda vakuumskog pjeskarenja usisava svoje granule stvorenim negativnim tlakom iz spremnika za granule, i ubrzava medij do 400 km / h u mlaznu cijev. Velika brzina granula dovodi do zadovoljavajućih rezultata pri uklanjanju onečišćenja i boje. Prilikom udara od tretiranu površinu granulat je zajedno sa nečistoćama usisan nazad u uređaj na filtraciju. Nakon filtracije nečistoća ostaje u uređaju, a granulat se vraća u predviđeni spremnik na ponovno korištenje.  Zbog toga se ova minimalno abrazivna tehnologija čišćenja naziva i sustavom čišćenja pod negativnim pritiskom ili mekim pjeskarenjem. Tornado ACS se ne smije uspoređivati s uređajem za visokotlačno pranje  ili pjeskarenje suhim ledom.

Koje površine je moguće očistiti ovim uređajem?

Uređaj je pogodan za čišćenje skoro svih vrsta čvrstih površina kao npr. prirodni kamen, cigla, fasada, keramičke pločice, metal, staklo, knauf, plastika i drvo.

Kako očistiti nepravilne površine s obzirom da je radna glava kvadratnog oblika?

Tornado ACS je pogodan za čišćenje površina svih oblika, kao pravilnih tako i nepravilnih. To je moguće zahvaljujući dodatnim dijelovima kao što su nastavak za oble površine, nastavci za unutarnje i vanjske kutove, te brtvena ploča za šuplje površine.

Da li se stari nadgrobni spomenici mogu očistiti bez stvaranja oštećenja?

Ova inovativna tehnologija čišćenja metodom vakuumskog pjeskarenja je idealno rješenje za restauraciju starih nadgrobnih spomenika i spomenika kulture. Tornado ACS radi bez visokih pritisaka, vode i kemikalija, te uz primjenu odgovarajućih granulata za svaku tretiranu površinu omogućuje nježno čišćenje bez mogućnosti stvaranja fizičkih oštećenja na starim nadgrobnim i kulturnim spomenicima.

Da li je moguće uklanjanje masnih mrlja od voska sa nepoliranih kamenih površina?

Tornado ACS je pogodan za uklanjanje svih nečistoća sa nepoliranih kamenih površina, pa tako i masnih mrlja od voska. Uz prilagođeni rad motora i upotrebu specijalnog granulata, ova metoda vakuumskog pjeskarenja daje uspješne rezultate pri čišćenju ove vrste nečistoće.

Da li je kompliciran za rukovanje?

Uređaj je vrlo jednostavan za rukovanje i rad sa njim ne zahtjeva specijalizirano osoblje. Svaki zainteresirani korisnik već nakon kratkog uvodnog treninga može upravljati uređajem Tornado ACS.

Koliko je ljudi potrebno za rukovanje uređajem kako bi se postigli željeni rezultati?

Rukovanje uređajem je veoma jednostavno, te je za uspješno obavljanje posla i postizanje željenih rezultata dovoljna samo jedna osoba. Zahvaljujući metodi negativnog pritiska, radna glava čvrsto prianja za površinu koja se obrađuje i nije je potrebno dodatno pridržavati. Ovo također omogućava znatno olakšanu izvedbu radova na visini.

Mogu li se korištenjem uređaja uzrokovati ozljede kod operatera?

Uređaj je sasvim siguran za korištenje jer radi sa niskim pritiskom, metodom vakuumskog ili usisnog pjeskarenja, te na principu zatvorenog kruga. Onog momenta kada prekinete zatvoreni krug uređaj prekida sa radom, odnosno uređaj je i dalje uključen ali granulat ne izlazi iz spremnika dok ponovo ne zatvorite krug. Pogledajte u galeriji video u kojem je prikazano skidanje laka sa noktiju za potrebe prezentacije.

Da li je moguće korištenje uređaja u svim vremenskim uvjetima?

Tornado ACS uspješno obavlja posao u svim vremenskim uvjetima, a posebno je važno naglasiti da je moguć rad na temperaturama ispod 0 °C dok svi ostali uređaji za čišćenje koje rade na bazi vode ili kemikalija nemaju tu mogućnost. Važna napomena je da sve tretirane površine moraju biti suhe zbog što efikasnijeg čišćenja.

Kolika je potrošnja abraziva?

Zbog principa zatvorenog kruga i specijalnih granulata moguća je višekratna upotreba abraziva. Otprilike je potrebno oko 10 L abraziva  za površinu od 80 m².

Treba li mijenjati stakla za promatranje na radnoj glavi?

Stakla za promatranje na radnoj glavi se zamagle zavisno od vremena korištenja, te je vidljivost smanjena ili nikakva. U tom slučaju se stakla moraju zamijeniti.

Treba li se uređaj čistiti?

Čišćenje uređaja podrazumijeva čišćenje filtera čija je uloga razdvajanje nečistoće od granulata koji je nakon filtracije ponovo spreman za korištenje. Predviđeni vremenski okvir za  čišćenje filtera je svako 4 sata pri konstantnoj upotrebi. Filter se čisti vrlo lako istresanjem, usisavanjem ili pranjem. Pranje vodom preporučuje se nakon završetka radnog dana jer se filter prije ponovnog korištenja mora potpuno osušiti.

Koji napon koristi?

Tornado ACS koristi normalnu naponsku mrežu, 220 V, unutar EU i Europe.

Šta ga čini ekološki prihvatljivim?

U svome radu ne troši vodu, ne koristi kemikalije. Sa ekološke strane, štedi vodu koja je važan prirodni resurs, i čuva vodu i tlo u okolišu jer ne dolazi do deponiranja kemikalija. Tornado ACS je uređaj koji ne koristi pijesak nego abrazive kao što su staklo, plastika i asilit koji se mogu koristiti više puta čime je potrošnja abraziva smanjena na minimum, a materijali poput plastike i stakla se recikliraju drobeći ih u granulate. Zahvaljujući principu rada zatvorenog kruga sav abraziv i sve nečistoće uklonjene sa površina koje se obrađuju ostaju u uređaju gdje se filtriraju, te tim putem nikakve nečistoće ne dospijevaju u okoliš.

Da li se uređaj može kupiti?

Da, s tim da morate biti upoznati da je ovo vrhunska profesionalna tehnologija što utječe i na njegovu cijenu. Uređaj je predviđen za konstantni i dugogodišnji  profesionalni rad. Cijena uređaja nije prilagođena kućnom budžetu.

Što ako mi je potreban uređaj za kućnu upotrebu jednom ili više puta, a ne isplati mi se kupovati. Mogu li ga iznajmiti?

Uređaj možete iznajmiti najmanje na dan, vikend paket(dva dana po cijeni jednoga), ili više dana ovisno o vašim potrebama.

Što ako mi je potreban uređaj za profesionalne potrebe, a ne isplati mi se kupovati jer je u pitanju jednokratni ili višekratni posao(par puta mjesečno ili godišnje)?

Uređaj možete iznajmiti najmanje na dan, vikend paket(dva dana po cijeni jednoga), ili 3 – 365 dana ovisno o vašim potrebama.  Za profesionalne korisnike na cijenu najma utječe kontinuitet najma i dužina korištenja.

Kolika je cijena najma?

Cijena najma je prilagođena uvjetima na tržištu i ovisi o poslovnoj politici lokalnog partnera.

Nemam nikakvo tehničko znanje. Da li ću ja moći s njim rukovati na pravilan način?

Ime TORNADO osim imena uređaja označava i TORNADO efekat u poslovanju i korištenju. Može ga koristiti doslovce svatko! Za rukovanje sa ACS TORNADOM potrebna je minimalna obuka, bez posebnog tehničkog predznanja. Jedina tehnologija za čišćenje koja se može raditi u svakodnevnoj odjeći, čak i u poslovnom odijelu. Strojem mogu upravljati podjednako i žene i muškarci, penzioneri, čak i invalidi sa blažim oštećenjima organizma. Pored obuke prilikom preuzimanja uređaja, korisnik dobija i skriptu sa uputstvom za korištenje sa slikama pojedinih faza(punjenje, čišćenje, zamjena abraziva..)

Što mogu očekivati od opreme u cijeni najma?

 U cijeni najma dobiti ćete uređaj, potrebnu količinu abraziva i potreban nivo obuke. S druge strane, trebate nas upoznati koju ćete površinu/površine tretirati kako bi Vam mogli pripremiti odgovarajući abraziv. Neki abrazivi čisti samo jednu vrstu površine, dok neki mogu više površina. 

Da li mi je potrebno dostavno vozilo za prijevoz uređaja?

U pravilu ne, osim ako imate baš neko malo gradsko auto. Uređaj se rastavlja na tri dijela putem metalnih kopči, nema oštrih površina i ako ne mogu svi dijelovi stati u prtljažnik, jedan dio može i na sjedište bez bojazni da će ga oštetiti.

Da li imate opciju izvođenja usluga čišćenja ili graviranja sa Vašom uslugom?

 Naša kompanija osim prodaje i najma strojeva ima mogućnost izvođenja radova na terenu.

Da li su cijene Vaše usluge formirane po m2 ili po radnom satu?

Radovi se u pravilu izvode na osnovu ponude. Cijene usluga za radove čišćenja i graviranja po m2 i po radnom satu su informativnog tipa, i ne mogu se precizno definirati zbog mnogo faktora koji mogu imati utjecaja na vrijeme izvedbe rada, na očekivane rezultate i brzinu izvođenja radova.

Koja je brzina izvođenja radova?

Brzina izvođenja radova ovisi o vrsti i kvalitetu materijala koji se tretira, trenutnim klimatskim uvjetima(kiša, snijeg, visoka temperatura), glatkoći odnosno hrapavosti površine, abraziva koji se koristi, dostupnosti i uvjetima prilaza oko površine, statusa i namjene površine( spomenik, kulturna baština, ulaz u reprezentativni objekat, operaciona dvorana..),starosti površine, uzroka i vrste nečistoće(uklanjanje posljedica požara ili kemijskih utjecaja) visine na kojoj se nalazi dio ili cijela tretirana površina, kao i ostalih mogućih uvjeta koji mogu produžiti vrijeme rada. Izvođač radova(u ovom slučaju Nobel)će radove izvršiti u maksimalno mogućem roku, kao savjestan izvođač, uvažavajući težinu i opseg radova, udaljenost i vremenske uvjete. U slučaju zahtjeva investitora za vremenski ograničenu intervenciju, cijene se uvećavaju za 25-50%. U slučaju hitne intervencije, cijene se uvećavaju 50 – 150%.

Kakvi su očekivani rezultati radova?

Vjerojatno ne postoji nečistoća koja se ovom tehnologijom ne može ukloniti, ali očekivanja investitora mogu biti različita. Svaka se površina vremenom mijenja uslijed izloženosti klimatskim promjenama. Ovisno o starosti površine, uklanjanjem grafita i ostalih nečistoća ne mora, ali može ostati razlika u boji između tretirane i ostatka površine. Ova tehnologija daje fantastične rezultate na tretiranoj površini, dok ostatak površine ostaje u stanju kojem je i bio. Kod očekivanja investitor ili kupac treba biti upoznat sa najbližim mogućim realnim rezultatima, koji ovise o  gore navedenim faktorima. U slučaju da postoje dijelovi površine koji se ne mogu tretirati Tornadom(udubljenja, nemogućnost stvaranja vakuma, nedostupna mjesta…) upotrijebiti će se dodatci kao Micro Pen(nepovratno trošenje abraziva) ili neki drugi dodatak koji neće oštetiti tretiranu površinu i koji će pomoći da se posao uspješno završi.

Koji je sljedeći korak ako želim ponudu za izvođenje radova na svome objektu?

Nakon uvida u fizičko stanje na objektu ili terenu, ili u nekim slučajevima putem fotografija ili videa, naručilac ili investitor radova čišćenja će dobiti ponudu koja sadrži sljedeće stavke:

  • Vrijeme potrebno za rad, okvirno
  • Materijal koji se tretira
  • Cijena
  • Uvjeti plaćanja
  • Posebne napomene, ukoliko postoje.

Ukoliko postoji potreba da se napravi probni rad na tretiranoj površini kako bi se vidjeli stvarni rezultati, uz uplaćenu kauciju od 50 – 200 KM izvršiti će se izlazak na teren i probni rad. Ukoliko je objekat van Mostara, kaucija se uvećava za troškove dolaska. U slučaju prihvatanja posla konačni iznos se umanjuje za ovaj iznos, osim troškova dolaska. U slučaju da investitor ne prihvati ponudu, kaucija se ne vraća.

Kada se plaća najam?

Najam se uvijek plaća avansno bez obzira na trajanje najma. Izuzetak je plaćanje na osnovu ugovora o suradnji za dugoročni najam po kojem se plaćanje i dalje vrši avansno, ali na osnovu izdanog računa s naše strane za tekući mjesec.

Može li se usluga najma platiti karticom?

Usluga najma se može platiti svim načinima plaćanja dostupnim u našoj kompaniji, između ostalog i na rate sa Visa UC Bank.

Da li moram preuzeti uređaj za najam u Mostaru, ili ga Vi možete dovesti na moju lokaciju?

Nakon što uplatite 100% avans, u dogovoru s Vama možemo dovesti uređaj na  adresu. Dostava uređaja na adresu i obuka na terenu nisu uračunati u cijenu najma i naplaćuju se po važećem cjeniku.

Može li svatko iznajmiti uređaj?

Naša kompanija zadržava pravo da ne iznajmi uređaj ukoliko ustanovi da korisnik neće biti savjestan korisnik, ukoliko postoji mogućnost realnog oštećenja uređaja zbog uvjeta rada ili zbog nekog drugog rizika. 

Što još trebam znati o najmu a što do sada nije spomenuto?

Svaki korisnik potpisuje ugovor o najmu sa svim potrebnim podacima, bez obzira da li je fizička ili pravna osoba. Ukoliko uređaj bude korišten po uputama s naše strane, ne može se desiti nepredviđena šteta. U slučaju nepridržavanja uputa za štetu odgovara korisnik.

Može li se uređaj kupiti na rate?

Trenutno ne postoji mogućnost kupovine uređaja na rate.

Da li je moguće graviranje u kamenu sa uređajem?

Patentirana metoda vakuumskog pjeskarenja savršeno je rješenje za graviranje fotografija i drugih različitih detalja na granitu, te QR kodova na prirodnom kamenu. Osjetljiva folija odnosno šablona nije oštećena ovom metodom mekog pjeskarenja. Za izradu foto gravura potrebna je folija/šablona za pjeskarenje koja treba biti dizajnirana s traženim motivom prije početka vakuumskog pjeskarenja. Fotografije i QR kodovi mogu se primijeniti izravno na kamen u radionici ili na licu mjesta. Zbog zatvorenog ciklusa metode vakuumskog pjeskarenja ne dolazi do onečišćenja i zbog toga za ovaj posao više nije potrebna kabina za pjeskarenje. Za više detalja na ovu temu posjetite sljedeći link  https://ecofriend-group.com/category/graviranje/.

Kakva je potrebna kvaliteta originalne fotografije, logotipa, crteža… za potrebe gravure u kamenu ili nekom drugom materijalu?

Praktično se svaka slika (fotografija, logotip, natpis…) može prebaciti na kamen, staklo, ili druge materijale. Što je kvalitetniji predložak to je bolja i gravura. Primamo fotografije koje su na papiru ali i u digitalnom obliku. Fotografije koje su na papiru potrebno je da su najmanje dimenzija 3,5 x 5 cm (veličina slike kao na dokumentima). Zatim te fotografije skeniramo, dotjerujemo i prebacujemo na šablonu potrebnu za graviranje. Ukoliko imate sliku u digitalnom formatu, potrebna je najmanja rezolucija 1200 piksela. Ovo su preporuke ali najbolje će biti da nam pošaljete nekoliko verzija slika (ukoliko imate) pa da zajedno s vama odredimo koja je najkvalitetnija za dalju gravuru.

Da li je bolje poslati izrađenu ili digitalnu fotografiju za obradu?

Sasvim je svejedno u kojem je formatu fotografija koja se šalje našem timu na obradu, dok kupac slijedi neke osnovne parametre koje tražimo a radi što uspješnijeg krajnjeg rezultata.

Koliko je vremenski potrebno da se portret ili logo gravira u kamenu ?

Zahvaljujući našoj tehnologiji vakumskog pjeskarenja uređajem TORNADO ACS proces graviranja portreta u kamenu i generalno graviranje dekorativnih i personaliziranih detalja na svim vrstama kamenih površina je znatno skraćen. Više vremena zahtjeva proces stvaranja šablona od primljenih fotografija ili nacrta dekorativnih i personaliziranih motiva koje obavlja naš stručni  tim. Lijepljenje šablona na kamen i samo graviranje ne bi trebalo trajati duže od sat vremena, od toga samo graviranje nekoliko minuta. Sve zavisi od željene veličine i dubine gravure u kamenu.

Koliko je gravirani portret u kamenu vjeran fotografiji?

Naša tehnologija izrade šablona i pjeskarenja omogućuje postizanje najsitnijih detalja, polutonova i tankih linija, kojima se obuhvaćaju sve bitne karakteristike ljudskog lica na samoj šabloni.  Ukoliko su ispoštovani svi parametri što se tiče fotografije koju treba gravirati, portret u kamenu izgleda toliko vjerno da se skoro može usporediti sa fotokopiranjem fotografije na papir. Za bolji uvid u izgled graviranih portreta i sve dodatne informacije posjetite sljedeći link https://ecofriend-group.com/category/graviranje/.

Da li imate opciju graviranja sa Vašom uslugom?

Da, dovoljno je da nam date idejno rješenje, logo tekst ili sliku, i nakon Vašeg odobrenja isti nanosimo na željenu površinu. Naša kompanija posjeduje laboratorij za izradu filmova koji se nanose na različite površine.

Da li mogu sam raditi pjeskarenje sa Vašim filmovima?

Ako je riječ o jednokratnoj usluzi, ili usluzi od par puta godišnje, apsolutno se ne isplati da to sami radite, jer bi morali nabaviti skupe alate za graviranje. Ako je riječ o profesionalnom angažmanu, možete preko nas kupiti vrhunski kvalitetne uređaje za poluprofesionalnu ili profesionalnu izvedbu graviranja na različitim površinama. U tom slučaju i dalje od nas naručujete filmove, ali izvedbu graviranja izvodite u vlastitoj režiji. Preporučujemo ako se radi o uhodanim poslovima i većim serijama.

Sviđa mi se ovaj inovativni program. Koje su opcije za suradnju sa Vašom kompanijom?

Ako Vas zanima kupovina stroja na području Vaše države u regiji, kontaktirajte nas. Ako Vas zanima da postanete NP, nacionalni partner za ACS TORNADO, i da svi upiti iz Vaše države budu usmjereni na Vas, kontaktirajte nas. Ako Vas zanima kratkoročni najam za svoje potrebe, kontaktirajte nas. Ako Vas zanima dugoročni najam ACS TORNAD-a (Vi platite nama najam na duže po povoljnijoj cijeni, a Vi vršite usluge u svom gradu i vrlo dobro zaradite), kontaktirajte nas. Ako Vas zanima bilo koji drugi posao sa ovom jedinstvenom tehnologijom na području u kojem živite, kontaktirajte nas. Prednost ima komunikacija meilom sa predstavljanjem Vaše poslovne ideje.