POSEBNO ČIŠĆENJE

Posebno čišćenje odnosi se na posebne slučajeve čišćenja. Kad god konvencionalne metode ne uspiju, koristi se metoda vakuumskog pjeskarenje systeco-a. Tornado ACS je savršena alternativa uređajima za pranje pod tlakom, posebno ako otvoreno pjeskarenje nije moguće koristiti.

Ovdje bismo željeli predstaviti neka posebna čišćenja . Prednost ove ekološke tehnike čišćenja uglavnom je zatvoreni ciklus i vrlo nježno minimalno abrazivno čišćenje. Za rad u čistim sobama, uklanjanje plijesni i obnavljanje štete od požara postoji poseban HEPA filter, koji nudimo od 2018. godine.