SG 150 DROBLJENO STAKLO

Sastoji se od lomljenog stakla veličine zrna od 0,1 – 0,2 mm. Ovaj se granulat uglavnom koristi za čišćenje svijetlih i osjetljivih površina.

Tu spadaju fasade ETICS (izolacijska fasada), žbuka, boja, prirodni kamen i cigla.