UKLANJANJE GRAFITA NA AUTOCESTAMA

Tornado ACS uređaji za čišćenje s jedinstvenom tehnologijom čišćenja danas koriste nekoliko servisnih postaja na autocestama za profesionalno uklanjanje grafita. Na mostovima nije potrebno blokirati promet, a toaleti se ne moraju zatvoriti tijekom čišćenja. Površina nije oštećena ili napadnuta zbog minimalno abrazivne tehnologije čišćenja .

Još jedna velika prednost ovog uređaja za čišćenje je njegova uporaba zimi. Kako se ne koriste ni voda niti kemikalije, Tornado ACS se također može idealno koristiti na nižim temperaturama.

Zatvoreni krug postupka vakuumskog pjeskarenja ne predstavlja opasnost za prolaznike i okoliš. Udobno rukovanje, sigurna funkcija i visoka ekonomičnost odlika su naše tehnologije. Uređaji za čišćenje se lako transportiraju i zbog toga su fleksibilni u upotrebi. Tornado ACS stroj za čišćenje idealna je alternativa visokotlačnim uređajima za čišćenje i pjeskarenju.

SLIKOVNI PRIMJERI

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 1
WC na autoputu

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 2
uklonite grafite s ACS Tornadom

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 3
sigurno i u zatvorenom prostoru WC-a

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 4
pločice i fuge savršeno čiste

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 5
čišćenje mosta autoceste

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 6
Tornado ACS radi bez problema na cigli

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 7
može se dobro koristiti na betonu

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 8
nema problema čak ni na prirodnom kamenu

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 9
neravne površine se također dobro očiste

Uklanjanje grafita na autocestama, primjer 10
osposobljavanje tehničara