UKLANJANJE GRAFITA S OBOJENE POVRŠINE

Uklanjanje grafita s obloženih i obojenih površina mogu se dobro očistiti s ekološkom opremom za čišćenje Tornado ACS. Zahvaljujući minimalno abrazivnoj vakumskom pjeskarenj , grafiti se uklanjaju sa oslikane fasade i ne oštećuje osjetljivu površinu. Na oslikanim fasadama morate raditi samo s fino zrnatim sredstvima za pjeskarenje.

Za razliku od visokotlačnog čistača i pjeskarenja sa suhim ledom, radovi se mogu izvoditi u javnosti bez posebnih mjera sigurnosti.

Na površinama obojenim sjajem, Tornado ACS uređaj za čišćenje ne može ukloniti grafite bez oštećenja sloja boje. Moguće je i potpuno skidanje, kao i kod uklanjanja čamaca.

SLIKOVNI PRIMJERI

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 1
grafiti na pročelju zgrade

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 2
bez upotrebe visokog tlaka, vode i kemikalija

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 3
i fasada je kao nova

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 4
sivo obojeni zid s grafitima

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 5
brzo čišćenje na fasadi

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 6
grafiti na autobusnoj stanici

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 7
grafiti na bijelom zidu

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 8
uklanjanje grafita s obojene površine

Uklanjanje grafita na čeličnim vratima

Višestruki lakirani čelični otvor je u potpunosti očišćen. Svi slojevi boje uklanjaju se jedan po jedan pomoću stroja za čišćenje Tornado ACS. Sva slova na čeličnom dnu bile su zalijepljene folijom. Kako je materijal vrlo mekan, folija se neće oštetiti. To znači da se lak u potpunosti uklanja, a slova se zadržavaju, i sve to bez da onečišćuju okoliš. Nemoguće je sve to učiniti s čistačem visokog pritiska, pjeskarenjem ili pomoću suhog leda.

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 9
višestruko lakirana čelična vrata

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 10
ACS Tornado radi svoju magiju

Uklanjanje grafita s obojene površine, primjer 11
folija se neće oštetiti