UKLANJANJE GRAFITA S PLOČICA

Hoće li uklanjanje grafita na pločicama raditi i zimi?
To nije problem sa Tornado ACS uređajem za čišćenje. Pješački tunel morao se čistiti zimi kada su temperature u javnom prometu bile ispod nule. Tornado ACS stroj za čišćenje idealan je za uklanjanje grafita na pločicama i spojevima, posebno na nižim temperaturama. Rad bi se mogao izvoditi bez zaštitnih ograda, a može se izvoditi i zimi bez da smetamo pješacima.

SLIKOVNI PRIMJERI

Uklanjanje grafita s pločica, primjer 1
grafiti u pješačkom tunelu

Uklanjanje grafita s pločica, primjer 2
fuge su savršeno čiste

Uklanjanje grafita s pločica, primjer 3
grafiti kod stepenica

Uklanjanje grafita s pločica, primjer 4
uklonjeno Tornado ACS-om

Uklanjanje grafita s pločica, primjer 5
pješaki tunel u Halleu

Uklanjanje grafita s pločica, primjer 6
očišćeno dok je bio u funkciji prolaznicima